ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมศึกษาสภาพปัญหาขยะมูลฝอยในตำบลเชิงทะเล

ในโครงการราชภัฏรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1384 2563

 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7