ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดนิทรรศการ U-stand ฐาน PVC เนื้องาน PP glossy เคลือบผิวขนาด 0.8x1.8 M

เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมศึกษาสภาพปัญหาขยะมูลฝอยในตำบลเชิงทะเลในโครงการ ราชภัฏรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1385 2563

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7