ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายพลาสวู๊ด ขนาด 0.2 x 0.3 M เพื่อใช้ในกิจกรรมการคัดแยกขยะ

ในโครงการราชภัฏรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1409 2563

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7