ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมการศึกษาสภาพปัญหาขยะมูลฝอยในตำบลเชิงทะเล

ในโครงการราชภัฏรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1413 2563