ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมคืนข้อมูลแก่ชุมชน

ในโครงการราชภัฏรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1420 2563

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7