ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้เพื่อในการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ผ้าทอซาโอริ

ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1352 2563

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7