ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เตยปาหนัน

ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1419 2563

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7