ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้

เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน (จังหวัดพังงา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0571 2563

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7