ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้เพื่อดำเนินงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน (จังหวัดพังงา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0389 2563