ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประติมากรรมจากขยะในพื้นที่หาดป่าตอง

โครงการราชภัฏรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0592 2563