ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมแพะมณีรัตน์ใน

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0844 2563

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7