ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากส้มควายใน

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0871 2563