ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในเพื่อใช้ในการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1019 2563

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7