ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับฝึกอบรมเพื่อใช้ในการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1030 2563

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7