ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารของผลิตภัณฑ์แหนมเห็ดและขนมหน้าแตก

ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1021 2563

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7