ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้เพื่อในการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1023 2563

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7