ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำสับปะรด

ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0847 2563

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7