ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์และการตลาด

ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0859 2563

 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7