ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถตู้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพกาารท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5945 2562

 

 

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7