ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาเช่ารถตู้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพกาารท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5721 2562

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7