ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพกาารท่องเที่ยวโดยชุมชน (จังหวัดพังงา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0076 2563

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7