ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถตู้เพื่อในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้

ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5615 2562

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7