ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถตู้เพื่อใช้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้

ให้กับคนในชุมชนฐานรากโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5614 2562

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7