ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

(ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากยางพารา จังหวัดพังงา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0522 2563

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7