ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (เดินทางไปราชการ การตรวจเยี่ยมขององคมนตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0216 2563

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7