ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมแผนธุรกิจ ณ จังหวัดพังงา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0214 2563

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7