ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สารเคมีเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

(ผลิตภัณฑ์สับปะรด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5813 2562

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7