ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 

(ผลิตภัณฑ์น้ำสับปะรดและเจลลิ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0121 2563

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7