ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 

(ผลิตภัณฑ์แหนมเห็ดนางฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0066 2563