ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

(ผลิตภัณฑ์ส้มกมลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0109 2563

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7