ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถตู้เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

(การจัดทำช่องทางการขายออนไลน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0032 2563

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7