ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP (เต้าส้อแม่ปรีดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 03 62 4

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7