ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดหาวัสดุสาธิตและวัสดุปฏิบัติการแปรรูปผักลิ้นห่าน ไส้เดือนดินและไบโอแก๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 02 62 1

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7