ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP (เมล็ดปาล์ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 02 62 1

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7