ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดพังงานและจังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07 03 62

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7