ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06 03 62