ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการจัดทำฐานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา (กิจกรรมออกปาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 02 62