ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP (ผลิตภัณฑ์ภูตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 01 62

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7