ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP (ผลิตภัณฑ์เหงือกปลาหมอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 01 62

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7