ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟางอัดก้อน เพื่อใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมออกปาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08 02 62