ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชนชาชนในท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 04 62

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7