ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผ้า Sano-tik โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 3 62