ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานจำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการยุวชนพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 1 62 1