ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP (น้ำพริกพันวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 03 62 3