ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เต้าส้อตวงรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 03 62 1