ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 03 62

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7