ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถตู้เช่าเหมา เพื่อใช้ในโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 04 62

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7