ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 1 62