ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP (น้ำพริกพันวา) ๑. ซองฟอยด์ ขนาด ๙X๑๓ ซม.๒. ซองฟอยด์ ขนาด ๑๑X๑๖ ซม.๓. ซองฟอยด์ ขนาด ๑๐X๑๕ ซม.๔. ซองฟอยด์ ขนาด ๑๒X๑๘ ซม.๕. ถุงสูญญากาศ ขนาด ๖X๙ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 3 62

  • บริการออนไลน์

bt1

bt2

bt6

bt4

bt3

bt5

bt7