ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมออกปาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 2 62 1